Det vi medvirker til at udvikle
kan vi stå ved!

… og det er vores berettigelse!